กติกาการร่วมสนุกประกวดคลิปวิดีโอ My Best Shot My moonshot

 1. หัวข้อคลิปวิดีโอ ‘My Best Shot My moonshot : ช๊อตเลิศๆ ของฉันกับ moonshot โดยขอให้มีสินค้า moonshot Special Edition อยู่ในคลิปไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น ไม่จำกัดไอเดียและรูปแบบการนำเสนอ
 2. เนื้อหาความยาวของคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีความยาวไม่เกิน 2 นาที
 3. โพสต์คลิปวิดีโอลงบนโซเชียลมีเดีย Facebook / Instagram / Twitter / YouTube ของคุณ ใส่แคปชั่นอธิบายวิดีโอสั้นๆ พร้อมแฮชแท๊ก #bestshotmoonshot #lisaspick #moonshotxlisa
 4. ลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.moonshotth.com กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงและสามารถติดต่อได้ และ คัดลอก URL กรอกลงในเว็บไซต์อย่างน้อย 1 ช่องทาง

หลักเกณฑ์และกฏกติกาในการส่งคลิปวิดีโอประกวด

 1. คลิปวิดีโอเข้าประกวดต้องไม่เป็นคลิปวิดีโอของผู้อื่นหรือส่งมาในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด โดย 1 คนสามารถส่งได้ 1 คลิป
 2. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยออกสื่อสารธารณะ หรือการประกวด ชมรม หรือองค์กรอื่นใด และต้องเป็นวิดีโอที่ไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับองค์กรใดๆ
 3. สามารถถ่ายทำได้โดยไม่จำกัดอุปกรณ์ อาทิ กล้องโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวิดีโอ ฯลฯ และไม่จำกัดเทคนิคการถ่ายทำ
 4. บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธคลิปวิดีโอที่เห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น ขัดต่อกฎหมาย ละเมิดต่อแบรนด์ ลิขสิทธิ์หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลใด
 5. หากปรากฏว่าคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ หรือมีภาพที่ไม่เหมาะสม บริษัท เวลโค จำกัด มีอำนาจในการตัดสินให้คลิปวิดีโอนั้นเป็นโมฆะ
 6. คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท เวลโค จำกัด และบริษัทมีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์และเผยแพร่คลิปวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ แก่เจ้าของคลิปวิดีโอ
 7. การตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการ               

 1. เปิดรับสมัครและส่งลิ้งก์วิดีโอผ่านเว็บไซต์ www.moonshotth.com ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. – 20 ส.ค. 2562
 2. ประกาศผลผู้ชนะการประกวด วันที่ 23 ส.ค. 2562ทาง เว็บไซต์ www.moonshotth.com และ www.facebook.com/moonshot.thailand

รางวัล                   

สิทธิ์เข้างาน moonshot x LISA fan meeting in BKK 2019 วันที่ 31 ส.ค. – 1 ก.ย. 2562 ในระดับ MG จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 1 ที่นั่ง
moonshot Thailand

จัดจำหน่ายโดย บริษัท บริษัท เวลโค จำกัด
149 ซ.พัฒนาการ 56 ถ พัฒนาการ สวนหลวง
กทม 10250
เลขที่ทะเบียนบริษัท : 0105559178101

CS CENTER: 020299857

เวลาทำการ : 09.00น. – 18.00น.
หยุดทำการ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
moonshot.thai@gmail.com

FOLLOW US 

Copyright - All rights reserved

© 2019 - moonshotth.com