( DAY 1) MOONSHOT x LISA FAN MEETING IN BKK 2019

Last updated: 2019-10-16  |  2639 Views  | 

( DAY 1) MOONSHOT   x LISA FAN MEETING IN BKK 2019

MOONSHOT x LISA FAN MEETING IN BKK 2019     

DAY1 : วันที่ 31 สิงหาคม 

ขอขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์สำคัญครั้งยิ่งใหญ่กับแบรนด์ Moonshot เราขอขอบคุณทุกการสนับสนุน และความรักจากทุกคนที่ส่งไปถึง น้องลิซ่า ทำให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เต็มไปด้วย ความรักและความอบอุ่นนะคะ