( DAY 1) MOONSHOT x LISA FAN MEETING IN BKK 2019

Last updated: Oct 16, 2019  |  950 Views  |  EVENT

( DAY 1) MOONSHOT   x LISA FAN MEETING IN BKK 2019

MOONSHOT x LISA FAN MEETING IN BKK 2019     

DAY1 : วันที่ 31 สิงหาคม 

ขอขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์สำคัญครั้งยิ่งใหญ่กับแบรนด์ Moonshot เราขอขอบคุณทุกการสนับสนุน และความรักจากทุกคนที่ส่งไปถึง น้องลิซ่า ทำให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เต็มไปด้วย ความรักและความอบอุ่นนะคะ